Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego fachu. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć określone czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i kryteriami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zazwyczaj skazani również ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też niewłaściwe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.